Tingimused

Veebipoe zpeks.com (edaspidi ZPEKS) omanik on Zpeks OÜ (registrikood 14292615).

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad ZPEKSist kaupade ostmisel.

ZPEKS võtab makseid vastu eurodes.

ZPEKSis müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kõik hinnad on koos käibemaksuga.

Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Teave kauba kohta on esitatud ZPEKSis vahetult kauba juures.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest ZPEKSi arvelduskontole.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse nendesse riikidesse, mis on märgitud kauba kättetoimetamise viisi juurde.

Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

Kõik kaubad pannakse teele 2 tööpäeva jooksul. Kaupade arvatavad saabumisajad sõltuvad kättetoimetamise viisist ja need on märgitud iga kättetoimetamise viisi juurde.

Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus ZPEKSiga sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

Ostjal ei ole taganemise õigust tellimuse järgi valmistatud prillide puhul. Vaata Võlaõigusseaduse §53 lg 4.

RAHATAGASTUSGARANTII. Sellegipoolest oleme me valmis sinu prillid tagasi võtma, tingimusel, et neid pole kantud ja sina maksad pakiautomaatis saatmiskulu. Soovi korral võid saada tagasi kogu raha, välja arvatud transpordikulud.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on ZPEKSil õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see e-posti aadressile info@zpeks.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

ZPEKS tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

ZPEKS võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud ZPEKSi pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea ZPEKS tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

ZPEKSil on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind ZPEKSis on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Pretensiooni esitamise õigus

ZPEKS vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. ellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on ZPEKSi kohustus. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul ZPEKSi poole, saates e-kirja aadressile info@zpeks.com.

ZPEKS ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui ZPEKSist ostetud kaubal on puudused, mille eest ZPEKS vastutab, parandab või asendab ZPEKS puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab ZPEKS ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

ZPEKS vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on ZPEKSi osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@zpeks.com.

Kui ostja ja ZPEKS ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja ZPEKSi vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Isikuandmed

Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Zpeks OÜ. ZPEKS edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le või Montonio Finance'ile.

The owner of the online store zpeks.com (hereinafter referred to as ZPEKS) is Zpeks OÜ (registry code 14292615).

Validity of contract of sale, product and price information

The conditions of sale apply to purchases of goods from ZPEKS.

ZPEKS accepts payments in Euros.

The prices of the products sold in the ZPEKS are indicated next to the products. A fee for shipping is added to the price. All prices include VAT.

The shipping cost depends on the location of the purchaser and the shipping method. The shipping cost is displayed when the purchaser places the order.

Product information is provided immediately adjacent to the product in ZPEKS.

Placing an order

Add the desired products to your shopping basket to order them. Fill in all of the required fields and choose the most suitable shipping method to complete the order. The total cost is then displayed on the screen. This can be paid via an online bank transfer or using another payment method.

The contract enters into force when the amount payable is transferred to the bank account of ZPEKS.

If we cannot deliver the ordered goods due to stock running out or for any other reason, the purchaser will be informed as soon as possible and the money paid (including the shipping cost) will be refunded promptly, but no later than within 14 days of receiving the notification.

Shipment

Goods are shipped to the countries indicated in connection with shipping methods.

The purchaser bears the shipping cost and the respective price information is displayed next to the shipping method.

All goods will be shipped within 2 business days, unless otherwise informed for an itemnoted. Estimated arrival times depend on shipping methods chosen and will be indicated next to shipping methodsmethod options.

We have the right to ship goods in up to 45 calendar days in exceptional cases.

Right of withdrawal

After receiving the order, the purchaser has the right to withdraw from the contract entered into with ZPEKS within 14 days.

The purchaser has no right of withdrawal for prescription glasses as they will be made on order. Please see subsection 53(4) in the Law of Obligations Act.

MONEY BACK GUARANTEE. But we grant you the right to return your glasses for replacement within 14 days, provided that they are not used and you pay for return transport. If you want, you can choose to have 100% of your money back, excluding transport costs.

The right of withdrawal does not apply if the purchaser is a legal person.

To exercise the 14-day right of withdrawal, you must not use the ordered goods in any way other than is necessary to ensure the nature, characteristics and functioning of the goods in the same way you would be allowed to test the goods in an actual store.

If the goods have been used for any purpose other than is necessary to ensure the nature, characteristics and functioning of the goods, or if there are any signs of use or wear and tear, ZPEKS has the right to lower the amount returned in accordance with the decrease in the value of the goods.

To return the goods, you must submit a declaration of withdrawal to the e-mail address info@zpeks.com within 14 days of receiving the goods.

The purchaser shall bear the cost of returning the goods, except in cases where the reason for the return lies in the fact that a refundable product does not comply with the order (e.g.., a wrong or defective product).

The purchaser must return the goods within 14 days of the submission of the declaration of withdrawal or submit evidence that they handed over the goods to the carrier within the aforementioned period.

Upon receiving the returned goods, ZPEKS shall return to the purchaser, immediately but no later than after 14 days, all of the payments received from the purchaser based on the contract.

ZPEKS has the right to refuse to make the refund until the goods being returned are received or until the buyer has provided proof of returning the products, whichever occurs first.

If the buyer has clearly chosen a different form of shipment than the cheapest usual form of shipment offered by ZPEKS, the storeZPEKS is not required to compensate the cost exceeding the usual shipping cost.

ZPEKS has the right to withdraw from the sale and demand that the goods be returned by the purchaser if the marked price of the goods ZPEKS product is significantly lower than the market price of the goods due to an error.

Defective goods

ZPEKS is responsible for the non-compliance of goods sold to a purchaser with the terms and conditions of the contract or for deficiencies which already existed at the time of delivery and which occur within two years of delivering the goods to the purchaser. Within the first six months of delivery it is assumed that the defect was present at the time of delivery. It is the responsibility of ZPEKS to prove otherwise.

The purchaser has the right to turn tonotify ZPEKS within two months of the occurrence of a defect by e-mailingemailing info@zpeks.com.

ZPEKS is not liable for any defects arising after delivering the goods to the purchaser.

If goods bought from ZPEKS have defects for which ZPEKS is responsible, ZPEKS will repair or replace the defective goods. If the goods cannot be repaired or replaced, ZPEKS shall return to the purchaser all of the payments involved in the contract of sale.

ZPEKS will respond to the consumer´sconsumer's complaint in written form or in a form that enables written reproduction within 15 days.

Settlement of disputes

All complaints made by a purchaser about ZPEKS must be e-mailedemailed to info@zpeks.com.

If the purchaser and ZPEKS are not able to settle the dispute by agreement, the purchaser may contact the Consumer Dispute Committee. The Consumer Dispute Committee is competent to resolve disputes arising from a contract between a purchaser and ZPEKS. Resolution of disputes by the Consumer Dispute Committee is free of charge for the purchaser.

A purchaser may also turn to the dispute resolution bodies of the European Union.

Владельцем Интернет-магазина zpeks.com (далее ZPEKS) является Zpeks OÜ (регистрационный код 14292615).

Действительность договора купли-продажи, информация о товарах и ценах.

Условия продажи действуют при приобретении товаров в ZPEKS.

ZPEKS принимает оплату в евро.

Цены реализуемой в ZPEKS продукции указаны возле товаров. К цене прибавляется плата за доставку товара.

Размер платы за доставку товара зависит от местонахождения покупателя и способа доставки. Плата за доставку отображается при оформлении заказа.

Информация о товаре представлена в ZPEKS непосредственно возле товара.

Оформление заказа

Для заказа товара необходимо добавить выбранную продукцию в корзину. Для оформления заказа следует заполнить все обязательные поля и выбрать подходящий способ доставки продукции. После этого на экране отображается общая сумма. Оплату можно внести через Интернет-банк или иным способом.

Договор вступает в силу с момента внесения подлежащей к оплате суммы на расчетный счет ZPEKS.

Если заказанный товар невозможно доставить в связи с отсутствием товара на складе или по иной причине, покупателю при первой возможности отправляется уведомление об этом, а уплаченные деньги (включая издержки на доставку товара) возвращаются незамедлительно, но не позднее 14 дней со дня отправки уведомления.

Доставка

Товары отправляются в страны, указанные в связи с методами доставки.

Издержки на доставку товара несет покупатель, соответствующая информация о цене отображена возле способа доставки.

Все товары будут отправлены в течение 2 рабочих дней, если не указано иное. Предполагаемое время прибытия зависит от выбранного вами способа доставки и указывается рядом с методами доставки.

В исключительных случаях ZPEKS вправе доставлять товар в течение срока до 45 календарных дней.

Право на возврат

После доставки заказа покупатель вправе расторгнуть заключенный в ZPEKS договор в течение 14 дней.

Покупатель не имеет права право на возврат очков, поскольку они будут сделаны по заказу. См. абзац 4 ст. 53 Обязательственно-правового закона.

ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ. Но мы даем вам право вернуть ваши очки на замену в течение 14 дней при условии, что они не используются, и вы платите за возврат транспорта. Если вы хотите, вы можете попросить нас вернуть все ваши деньги, за исключением транспортных расходов.

Право на возврат не применяется, если в качестве покупателя выступает юридическое лицо.

Для реализации 14-дневного права на возврат заказанный товар не должен быть использован иным способом, кроме необходимого для того, чтобы убедиться в сути, свойствах и исправности товара, так же, как это разрешено для тестирования товара в обычном магазине.

Если товар был использован с целью, отличной от необходимой для того, чтобы убедиться в его сути, свойствах и исправности, или если на нем заметны следы эксплуатации или износа, ZPEKS имеет право снизить размер возвращаемой оплаты в соответствии с уменьшением стоимости товара.

Для возвращения товара следует представить заявление об отказе от приобретения товара, и отправить его по адресу электронной почты info@zpeks.com не позднее 14 дней со дня доставки товара.

Издержки на возврат товара несет покупатель, за исключением случаев, когда причина возврата заключается в том, что предмет, подлежащий возврату, не соответствует заказанному (напр., неправильный товар или товар с дефектом).

Покупатель должен вернуть товар в течение 14 дней после представления заявления или представить свидетельство о передаче товара перевозчику в течение вышеупомянутого срока.

При получении возвращаемого товара ZPEKS возвращает все понесенные покупателем издержки по договору незамедлительно, но не позднее, чем по прошествии 14 дней после получения всех договорных платежей от покупателя.

ZPEKS может отказаться от возврата платежей, пока вещь, подлежащая возврату, не будет получена обратно, или пока покупатель не представит доказательства того, что вещь отправлена обратно, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Если покупатель четко выбрал способ доставки, отличный от наиболее дешевого стандартного способа доставки вещей, ZPEKS не обязан возвращать потребителю издержку, которая превышает расходы по стандартному способу доставки.

ZPEKS вправе аннулировать сделку купли-продажи и потребовать у покупателя вернуть товар, если в ZPEKS по ошибке была указана цена значительно ниже рыночной цены товара.

Товары с дефектом

По условиям договора, ZPEKS несет ответственность за несоответствие или изъян проданного покупателю товара, существовавшие уже в момент его передачи или обнаруженные в течение двух лет с момента передачи товара покупателю. В течение первых шести месяцев с момента передачи вещи покупателю предполагается, что дефект имелся уже в момент передачи вещи. Опровержение соответствующего предположения является обязанностью ZPEKS.

При обнаружении изъяна покупатель вправе обратиться в ZPEKS не позднее чем в течение двух месяцев, отправив электронное письмо по адресу info@zpeks.com.

ZPEKS не несет ответственности за изъяны, возникшие после передачи товара покупателю.

При наличии у приобретенного в ZPEKS товара изъянов, за которые несет ответственность ZPEKS, ZPEKS ремонтирует или заменяет дефектный товар. Если товар невозможно исправить или заменить, ZPEKS возвращает покупателю все расходы, понесенные по договору купли-продажи.

ZPEKS отвечает на представленную потребителем жалобу в письменной или в позволяющей письменное воспроизведение форме в течение 15 дней.

Разрешение споров

Если у покупателя есть претензии к ZPEKS, то о них следует сообщить по адресу электронной почты info@zpeks.com.

Если покупатель и ZPEKS не могут разрешить спор путем договоренности, то покупатель может обратиться в Комиссию по потребительским спорам. В компетенцию Комиссии по потребительским спорам входит разрешение споров, проистекающих из договора, заключенного между покупателем и ZPEKS. Рассмотрение споров в Комиссии по потребительским спорам бесплатно.

Покупатель может обратиться на платформу ЕС, занимающуюся разрешением потребительских споров.

Prillid Läätsed Kontakt Teised meist